Πιστοποιήσεις

Home » Πιστοποιήσεις

Νέο ISO 15197/2013 :
Υψηλότερη ακρίβεια μέτρησης στα Συστήματα Παρακολούθης Γλυκόζης

Στην Πιστοποίηση του Νέου ISO 15197/2013 για τα Συστήματα Παρακολούθησης Γλυκόζης  και τις Ταινίες  Μέτρησης Σακχάρου , αντανακλάται η υπόσχεση & δέσμευση της Σειράς Μετρητών Fora να προσφέρει μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας  της , την Υψηλότερη Ποιότητα στην Αυτό-μέτρηση και τη Φροντίδα του διαβήτη.

ISO Fora

Το Νέο Αυστηρότερο ISO 15197 του 2013, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας FDA,  θέτει πιο απαιτητικά κριτήρια στην Πιστοποίηση των Μετρητών Σακχάρου.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 ίσχυε το παλιό ISO 15197: 2003 , το οποίο έθετε όρια απόκλισης μέχρι και 20%.
Πλέον οι Μετρητές Σακχάρου που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση του Νέου ISO 15197 : 2013 με αυστηρότερα κριτήρια ακρίβειας ±15% .

Το 95% και πλεον των μετρήσεων ενός μετρητή σακχάρου σε συνθήκες εργαστηριακού ελέγχου δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο της αποκλισης του ±15% για να μπορεί να φέρει την Νέα Πιστοποίηση.

Όλα τα Συστήματα Παρακολούθησης Fora από το 2013 πληρούν τις Νέες Προδιαγραφές Πιστοποίησης του Νέου ISO 15197/2013.

Δείτε τις Πιστοποιήσεις για τα Συστήματα Παρακολούθησης Fora Comfort και Fora Diamond: http://foracare.ch/validations.html

Show Buttons
Hide Buttons